Veo Worldwide Services

Privacy policy

Powiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych

Veo Worldwide Services S.R.L (Sp. z o.o.), z siedzibą w Mieście Iasi,  Ul. Frumoasa, nr. 2, częściowo podpiwniczony, piętro 1, piętro 2, Iasi, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr.  J22/1822/2013 i mająca Numer Identyfikacji Podatkowej 21623940, przetwarza, wraz z firmami partnerskimi, dane osobowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego obrotu.

Zadaniem niniejszego powiadomienia jest wyjaśnienie, w jaki sposób można gromadzić dane osobowe i jaki jest cel ich wykorzystania. Prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez VEO:

Osobiste dane identyfikacyjne, takie jak, ale nie tylko, imię, nazwisko, adres, wiek, data urodzenia, płeć, telefon, adres e-mail, doświadczenie zawodowe.

Można je gromadzić, gdy zażądasz od nas informacji, wypełniając formularz na adres: http://www.veoworldwide.com/ro/faq#   lub

 „One step closer to your awesome job” i upload CV.

Korzystanie z danych osobowych

VEO gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Obecna lub przyszła współpraca (taka jak, ale nie tylko, zatrudnienie, szkolenie, wszelkiego rodzaju partnerstwa);
 • Komunikacja i korespondencja dotycząca możliwości rozwoju w ramach VEO, w tym jego współpracowników (takich jak możliwości zatrudnienia, stanowiska dostępne w firmie lub inne informacje na ich temat);
 • Komunikaty lub raporty dla władz, instytucji lub agencji państwowych, rządowych upoważnionych;
 • Sprawdzanie integralności zgodnie z danymi opublikowanymi w środowisku online, takimi jak Facebook, Linkedin, Twiter itp.

Zbieranie i przetwarzanie danych do wyżej wymienionych celów opiera się na:

 • Państwa zgodzie
 • Obowiązku prawnym;
 • uzasadnione zainteresowanie ochroną wizerunku firmy w optymalnych ramach dla osiągnięcia celów ekonomicznych;

Kategorie odbiorców, którym można udostępniać zgromadzone dane osobowe:

 • władze publiczne i instytucje państwowe;
 • dostawcy bezpośrednio / pośrednio zaangażowani w proces rekrutacji i zatrudnienia;
 • pośrednicy zaangażowani w zarządzanie, przechowywanie i zabezpieczanie dostarczanych informacji;
 • inne firmy w ramach VEO i ich współpracownikó

Przechowywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach firmy przez okres 3 lat w celu realizacji wyżej wymienionych celów lub na czas określony przepisami prawa.

Prawa, które posiada właściciel danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą Państwa;
 • prawo do żądania poprawienia lub aktualizacji, gdy dane są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych w pewnych okolicznościach i zgodnie z przepisami prawnymi (np gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów wymienionych powyż);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w pewnych okolicznościach (np kiedy Państwo nie zgadzacie się z poprawnością danych - na okres ktory pozwoli nam zweryfikować poprawność tych danych.);
 • prawo do złożenia skargi u nas i / lub u właściwego organu ochrony danych;
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych zgodnie z prawem;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, na które użytkownik wcześniej wyraził zgodę;
 • prawo do zapomnienia, poprzez skierowanie do Veo żądania usunięcia danych osobowych z zapisów on-line;
 • prawo do przenoszenia danych w celu przesłania danych osobowych do innego wskazanego przez Państwo operatora danych osobowych;
 • prawo do powiadomienia w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych przez operatora.

W celu skorzystania z tych uprawnień, jak również w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego powiadomienia lub w związku z korzystaniem z danych osobowych przez VEO, prosimy o kontakt przez wybór jednego z opisanych poniżej sposobów komunikacji, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail (w zależności od wybranego sposobu komunikacji), numer telefonu i cel żądania.

Prosimy o kontakt:

- Przez email,  na adres: juridic@veoworldwide.ro  lub

- Osobiście lub za pomocą wniosku skierowanego pocztą do Siedziby VEO (na wyżej wymieniony adres).

One step closer to your awesome job